LỊCH HỌC LÝ THUYẾT THÁNG 11/2020

Cập nhật: 2020-11-04 08:50:27


  • Địa điểm: Phòng pháp luật giao thông đường bộ (Sân 1) - Tại 205C Phạm Văn Thuận Phường Tân Tiến Thành phố Biên Hòa Đồng Nai.
  • Thời gian:
    Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 : Từ 18h30 đến 20h30 - GV. Trần Anh Xuân
    Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7 : Từ 18h30 đến 20h30 - GV. Lê Minh Duy